ساختار شکست کار

ساختار شکست / Work Breakdown Structure / WBS

تجزیه سلسله مراتب تحویل پروژه یا یک محصول شامل کالا یا خدمت. ، ابزاری در مدیریت پروژه و مهندسی سیستم‌ها برای مشخص کردن و طبقه‌بندی کردن اجزای کاری می‌باشد.

یک ساختار شبکه‌ای یا درختی به صورت گرافیکی است. برای نشان دادن روش تولید محصول یا خدمت شامل، بخش‌های سخت‌افزار، نرم‌افزار، خدمات و سایر وظایفی که یک سازمان یا شرکت انجام می‌دهد مانند کارهایی که باید انجام شود تا یک محصول یا خدمت مشخص تولید یا ارائه شود. در این تعریف منظور از «کارهایی که باید انجام شود» انجام و اتمام یک پروژه با بودجه و زمان مشخص است.

ساختار پروژه را تعیین می کند و کار به المان های کوچکتر شکسته می شود. به طور خلاصه : قابل مدیریت و مستقل از هم و جمع پذیر و قابل اندازه گیری باشد.

قابل مدیریت به معنی این است که مسئول این کار چه کسی است.

مستقل از هم به معنی حداقل فصل مشترک ها.

قابل اندازه گیری به معنی این است که وقتی تمام شد بتوانیم بفهمیم چقدر پیشرفت در هر مرحله داشتیم.

wbs مهمترین بخش پروژه است به دلیل اینکه ساختار کار را مشخص می کند . از wbs می توان هزینه های پروژه را براورد کرد و همچنین زمان و اجرای کار را می توان برنامه ریزی کرد و همچنین پیشرفت لحظه ای پروژه و تقسیم مسیولیت ها را نشان می دهد.

wbs به میزان پیچیدگی پروژه نیز بستگی دارد .

 

Posted on