قالب بتن فلزی تخت

قالب بتن فلزی تخت از یک ورق رویه و چهار تسمه پانچ شده در لبه و استیفنر تشکیل شده است.
سطح رویه از ورق فولادی 3 تا 5 میلیمتر و تسمه های پانچ شده پیرامون پانل و تسمه های  تقویتی میانی قالب بتن به از ورق فولادی به ضخامت 5 یا 6 میلیمتر  ساخته میشوند .
قالب ها دارای ابعادی با مضرب ۵cm می باشند. که عرض آن ها از  10 تا  50 سانتی متر  است و در طول های  50 ، 100 ، 150 ، 200 سانتی متر تولید می شوند.
فواصل سوراخ های پانچ شده روی تسمه های چهار طرف هر قالب، طوری در نظر گرفته شده است که قالب های با ابعاد مختلف را می توان از هر جهت به یکدیگر متصل نمود. شکل سوراخ ها و ابعاد آن ها طوری طراحی شده که استفاده از پین و گوه یا کلمپس جهت اتصال به راحتی انجام می شود.
در صورت پرتاب نکردن و عدم سقوط قالب بتن از ارتفاع , حداقل تا 50 مرتبه بدون تغییر شکل و اعوجاج قابل استفاده می باشند.
قالب فلزی بتن

Posted on