قالب لوله بتنی

همانند قالب منهول با این تفاوت که برای اتصال لوله های سیمان به همدیگر در ابتدا و انتهای لوله حالت نر و مادگی ایجاد شده و اتصال لوله ها را بهم مقدور می سازد.
قالب بتن فلزی لوله

Posted on