جک سقفی

چک سقفی قابلیت تنطیم ارتفاع دارد و بسته به نیاز سرجک های مختلف شامل سرجک صلیبی یا سرجک تی ، سرجک عراقی یا سرجک یو (U) و سرجک تخت و….  روی آن  نصب میگردد.
جک سقفی

Posted on