سرجک

U Head Jack

سرجک و پایه جک قابل رگلاژ است در قسمت بالایی و پائین داربست و جک به منظور تنظیم ارتفاع  به کار برده می شود.وظیفه این قطعه مهار کردن فشار جانبی تیرها و پوترها است. که روی جک سقفی قرار میگیرد
پایه جک - سرجک

 

Posted on