رزوه و مهره جک

وظیفه این قطعه در قالب بتن این است که به انتهای لوله بیرونی جک سقفی جوش داده می شود. روی لوله درونی جک سقفی سوراخ هایی وجود دارد که به کمک این سوراخ ها می توان ارتفاع را تنظیم کرد.
رزوه و مهره جک

Posted on