پایه جک

Base Jack

پایه جک و سرجک قابل رگلاژ است در پائین  و بالای داربست و جک به منظور تنظیم ارتفاع  به کار برده می شود.
پایه جک - سرجک

Posted on