کلمپس

یو کلیپ
این قطعه در مواقعی که می خواهید اتصال محکم تری بین پنل های قالب فلزی بتن برقرار کنید مورد استفاده قرار می گیرد.کلمپس در دونوع داکتیل و فولادی تولید میشود
کلمپس

Posted on