میان بولت فنری

میان بولت فلزی
در قالب بندی بتن این قطعه در ابتدا و انتهای خود دارای دو قسمت فنری است و در قسمت وسط خود نیز دارای یک پولکی گرد برای آببندی است. که این ویژگی مانع عبور آب از حفره می شود.که میان دو بلت از دو طرف قالب بتن قرار میگیرد.میان بولت فلزی

Posted on