تجهیزات نصب قالب بتن فلزی

متعلقات نصب قالب بتن فلزی

Construction Formwork Accessories
این تجهیزات اغلب نقش ساپورت و اتصال دهنده قالب بتن فلزی  را بازی میکند و در انواع بسیار و متنوع بوده و هرروز در حال گسترش است. زیرا متعلقات و تجهیزات نصب قالب فلزی بتن کاربرد و قابلیت قالب فلزی بتن را برای اجرای هر نوع بتن ریزی افزایش می دهد.

 • براکت قالب بندی بتن
 • بولت تمام رزوه
 • بولت عصایی
 • پین و گوه قالب بندی بتن
 • تسمه قالب
 • جک سقفی
 • جک شاقول کننده قالب بتن
 • سرجک قابل رگلاژ
 • رزوه و مهره جک
 •  پایه جک قابل رگلاژ
 • سولجر قالب بندی
 • کلمپس
 • گیره قالب بتن
 • لوله داربستی قالب بتن
 • مهره بلت خروسکی
 • میان بلت آب بند
 • واشر دو لوله قالب بتن
 • واشر کاس قالب بتن
Posted on