تره

طره

تره

از اصطلاحات معماری سنتی ایران ، کنگره ای بر دیوار که از آجر و کاشی سازند. لبه داندانه دار بالای کاخها . در تهران به آن کلاغ پر و (هره) می گویند .

Posted on