جلو خان

از اصطلاحات معماری سنتی ایران ، فضای بیرونی جلوی خانه های اعیان و بزرگان که محل جای گرفتن کالسکه و دیگر وسایل نقلیه بود .

Posted on