رگلاتور گاز طبیعی

رگلاتور گاز شهری / natural gas regulator

گاز  شهری فشار بسیار بالایی (1 تا 4 بار) دارد که مناسب استفاده مصارف خانگی نیست. رگلاتور گاز بوسیله سیستم طراحی شده داخلی، این فشار را تا حد بسیار زیادی ( 15 تا 18 میلی بار ) کاهش می دهد تا جهت استفاده مصارف ساختمان از جمله بخاری، اجاق گاز و یا مشعل مناسب شود؛ علاوه بر این وظیفه مهم قطع جریان گاز هنگام مصرف بسیار زیاد که معمولآ هنگام وقوع آتش سوزی و انفجار رخ می دهد را نیز داراست.

رگلاتور گاز شهری

Posted on