فرنیش

Furnish

کلمه فرنیش به معنی مبلمان و تجهیزات است. فرنیش کردن یک فضا مانند یک آپارتمان یا یک آشپزخانه، به معنی تجهیز کردن آن با مبلمان و سایر لوازم موردنیاز برای زندگیست.کلمه فرنیچر هم‌گاهی به همین معنی گفته میشود.

Posted on