هوم جیم

Home Gym

باشگاه ورزشی خانگی.سالن ورزش با تجهیزات ورزشی اعلب بدنسازی و فیتنس که در ساختمان های لوکس دیده میشود.

در انگلیسی جیم (Gym) به معنی سالن‌ ورزشی و هوم (home) به معنی خانه می باشد

 

Posted on