خاموت زن برقی

از انواع خاموت زن که با نیروی برق کار میکند.

خاموت زن های برقی در دو مدل تک فاز و سه فاز وجود دارد.

کار با این دستگاه بسیار راحت و اپراتور نیاز به آموزش به خصوصی ندارد. مدل تک فاز  دارای ابعاد کوچکتر و قابل حمل برای پروژه های کوچک مناسب است.

انواع خاموت زن  برقی

خاموت زن هیدرولیکی

خاموت زن گیربکسی

Posted on