شناسنامه فنی ساختمان

شناسنامه فنی ساختمان، سندی است که در زمان صدور پروانه ساختمان، صادر می شود.

در این برگه مواردی از قبیل مشخصات مهندسین طراح، ناظر و مجری، مشخصات سازه‌ای، اطلاعات معماری، مشخصات دیوارها و نماها، مشخصات تجهیزات و تأسیسات نصب شده در ساختمان، اطلاعات فنی تجهیزات و تأسیسات مکانیکی، اطلاعات فنی تجهیزات برق و مشخصات آسانسور  با جژییات در ان درج شده است .

شناسنامه فنی ساختمان زمانی صادر می‌شود که هنوز ساخت یک پروژه ساختمانی صورت نگرفته است

قانون صدور شناسنامه فنی بر اساس قانون پیش فروش ساختمان بوده که در سال ۱۳۸۹ به تصویب رسیده است.

با وجود شناسنامه فنی ساختمان مشتریانی که قصد پیش‌خرید دارند، از تمام جزییات ساختمانی که وجه آن را در ابتدای کار می‌پردازند، آگاه خواهند شد.

شناسنامه فنی ساختمان  با شناسنامه فنی و ملکی ساختمان برخلاف شباهت اسمی ، کاملا متفاوت میباشد.

هدف از صدور شناسنامه فنی ساختمان آگاهی مشتریان از ویژگی‌های ساختمان در دست ساخت در پروژه‌های پیش فروش مسکن است تا از این طریق از بابت سرمایه‌گذاری و پیش خرید ساختمان مورد نظر خود، اطمینان لازم را کسب کنند.

درحالیکه هدف از صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان تائید ضوابط مربوط به ساخت و ساز از سوی نهادهای قانونی مرتبط است.

Posted on