ژئوسل

 

 

ژئوسل‌ها از ژئو سنتیک ها در واقع مصالحی هستند که به جهت پایدارسازی شیب‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند، این پایدارسازی منجر به کاهش پیامدهای زیست‌محیطی شده و کاهش لغزش زمین را در پی خواهد شد. ژئوسل از جنس اتیلین سنگین می‌باشد و دارای ساختاری مانند لانه زنبور می‌باشد . عمده‌ترین کاربرد ژئوسل رفع مشکلات نگهداری از خاک، پایداری خاک و کنترل کردن فرسایش خاک می‌باشد .

 

 

Posted on