نوار تیپ آبیاری

یک لوله یکسره پلیمری از جنس پلی اتیلن است که در فواصل معین دارای محلی برای خروج قطره ای آب می باشد.

Posted on