کولر گازی پنجره ای

window air conditioner

کولر گازی تمامی مجموعه تبرید را در یک یونیت دارد و بگونه ای روی پنجره یا دیوار نصب می شود و دریچه مکش و دهش در داخل آن است.در قسمت پشتی کولر گازی پنجره ای کندانسور قرار دارد که دارای دریچه هایی برای ورود و خروج هوا از روی کندانسور برای انتقال حرارت است . کندانسور تنها با فضای بیرون در ارتباط است.

کولر های گازی پنجره ای اکثرا بصورت تک فصلی فقط سرد و تا ظرفیت ۳۰۰۰۰ تولید می شوند .

Posted on