فر توکار

فر توکار / Built-in oven

دستگاه فر که داخل کابینت آشپزخانه تعبیه می گردد.

اُوِن (به ضم الف ، کسر واو )،oven

 

 

Posted on