آیفون تصویری

درب بازکن تصویری/ Video Door Phone

ایفون تصویری وسیله ای است که می توان ضمن ارتباط صوتی و تصویری با مراجعه کننده درب را باز کرد.

 

انواع در بازکن تصویری

آیفون تصویری بی سیم

آیفون تصویری آی پی

آیفون تصویری هوشمند

 

Posted on