معماری بروتالیست

Brutalist

سبک معماری بروتالیست یازبره کاری از انواع سبک‌ معماری است که در دهه 1950 شروع شد.

ویژگی‌های شاخص این نوع از سبک طراحی داخلی، ساختارهای ساده و بتنی حجیم و بزرگ ، خطوط ساده ولی با ظاهری سنگین و زمخت ، رنگ یکدست و تک رنگ در نما و عدم بکارگیری کوچک‌ترین تزیینات هستند. این سبک بعدا توسط پست مدرنیسم جایگزین شد ولی اثرات آن هنوز در طراحی داخلی معاصر دیده می‌شوند.

 

 

Posted on