معماری معاصر

Contemporary

سبک معماری معاصر از انواع سبک معماری به طیفی از سبک‌های استفاده شده برای ساختمان‌ها می‌گویند که اصولا با تمامی سبک‌های قبل از خود متفاوت است.

این سبک بعد از سبک مدرن در نیمه اول قرن 20 و پست مدرن در دهه 90 شکل گرفت. ویژگی‌های سبک معماری معاصر این است که تمامی بخش‌های ساختمان به کمک نمودارهای کامپیوتری، فناوری برش لیزری، چاپ سه بعدی و فرم‌های کروی و خطوط منحنی تعیین شده و بر روی عدم تقارن استوار است..

Posted on