معماری رومانسک

Romanesque

سبک معماری رومانسک از انواع سبک‌ معماری شاید سبک رومانسک را بتوان یکی از قدیمی‌ترین سبک‌های طراحی داخلی دانست که در بین قرن‌های 6 و 9 رواج پیدا کرد. این سبک در دوره‌ای که کشورهای اروپایی در جنگ بودند ابداع شد تا در برابر هجوم دشمنان، ساختمان‌های مقاوم داشته باشند.

سبک معماری رومانسک با الهام از ساختمان‌های رم باستان شکل گرفت و پنجره‌های نیمه دایره و مینیمال خودنمایی می‌کنند. کلیساهای زیادی در اسپانیا به این سبک هستند.

Posted on