منوچهر مزینی

منوچهر مزینی (۱۳۱۳–۱۳۸۱)

از پژوهشگران ایرانی معماری و شهرسازی بود.

متولد شهر ساری فارع التحصیل مهندسی معماری از دانشگاه تهران و مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته برنامه‌ ریزی شهری از موسسه فنی ایلینوی (آی آی تی) در شیکاگو (۱۹۶۶)

آغازگر اندیشه علمی در باب معماری و شهرسازی بود، به همین دلیل نقطه عطفی در تاریخ ادبیات معماری و شهرسازی ایران است

Posted on