محسن حبیبی

سید محسن حبیبی

استاد تمام در رشته شهرسازی در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران بود.

برخی  از او با عنوان پدر شهرسازی ایران یاد کرده‌اند.

زاده ۳۰ مرداد ۱۳۲۶  درگذشت ۶ مهر ۱۳۹۹

Posted on