لامپ هالوژن

لامپ هالوژن

در این لامپ رشته تنگستن توسط گاز هالوژن در یک حباب احاطه شده است.

Posted on