باریسول

باریسول نام یک برند تجاری است در سقف کاذب کششی.

 

 

Posted on