دامپینگ

dumping

بازارشکنی یا قیمت‌شکنی از واژگان خاص اقتصادی به حساب می‌آید.

تصاحب بازار در یک صنف با قیمت شکنی.

در زمینه تجارت بین المللی این اصطلاح زمانی به کار برده می شود که کشور یا شرکتی ، محصولی را با قیمتی پایین تر از قیمت بازار داخلی کشور وارد کننده به آن کشور صادر می کند.

Posted on