اونیکس

اونیکس / اُنیکس

اونیکس تجاری یک نام تجاری در سنگ های ساختمانی است و امروزه سنگ مرمر را به سنگ اونیکس میخوانند .

 

Onyx

Posted on