دکوپاژ

در مهندسی عمران و معماری : دکوپاژ از بین بردن ریشه های نباتات و خاک نباتی روی بستر برای شروع یک عملیات راهسازی بعد ازنقشه برداری که توسط گریدر تراشیده میشود.

در رنگ امیزی و تزئینات :دکوپاژ  ،تکنیکی است که به وسیله‌ی مالیدن چسب بر روی یک سطح، و سپس پوشاندن آن با کاغذ، دستمال کاغذی، پارچه، و یا هر چیز نازک و ظریف، و سپس مجددا مالیدن چسب بر روی سطح کار اجرا می‌شود.

که با کمک آن وسایل کهنه و قدیمی خانه، را بازیابی کرد

هنر دکوپاژ (Decoupage)

 

Posted on