چاکلاین

چاک لاین ابزاری است شبیه متر نواری فلزی کمری که برای رسم خط نصب استفاده می شود.

چاک لاین یا ریسمان رنگی ، یک قوطی پر از گچ است که دارای یک ریسمان رنگی است که در ابتدای آن دارای یک چنگک فلزی است. قوطی یا بدنه آن از جنس فلز یا پلاستیک می باشد.

چاک لاین ریسمان رنگی هم نامبرده میشود.

 

از چاک لاین برای کناف کاری، نقشه برداری، بتن ریزی، جانمایی سازه ای، خط تراز روی دیوار و یا ستون، نصب کاغذ دیواری و کارهای دکوراسیون داخلی استفاده می شود.

Posted on