ترافیک

ترافیک به عبور و مرور وسایل نقلیه و اشخاص و حیوانات در محل های رفت و امد ، شبکه راه ها و ساختمان و همچنین عبور اطلاعات  در شبکه های مجازی اطلاق می گردد .

Posted on