معماری گوتیک

Gothic

سکی از انواع سبک‌ معماری می باشد.معماری گوتیک در ابتدا به لاتین (Opus Francigenum) نام داشت که به معنای هنر یک فرانسوی است

ساختمان‌های عمودی و با شکوه از ویژگی‌های سبک گوتیک هستند. کلیساهای زیادی طبق این سبک ساخته شده‌اند و اکثرا در یونسکو به ثبت جهانی رسیده‌اند.

 

 

Posted on