جت لایت

Focus light

نوعی چراغ پر قدرت است که به صورت متمرکز به یک بخش، نورپردازی می کند.

جت لایت میتواند نوری متمرکز را با شدت و قدرت بالا در فضا منتشر سازند.

Posted on