سقف کشسان آینه ای

 

سقف کشسان لاکر

Stretch Mirror

سقف کشسان آینه ای یکی دیگر از انواع سقف کشسان است. خاصیت انعکاس نور در این متریال بسیار بالا و گذردهی نور از آن بسیار کم است.

Posted on