سقف کشسان ترنسپرنت

سقف کشسان شفاف

سقف کشسان ترنسپرنت یکی از انواع سقف کشسان و نسبت به سایر سقف های کشسان بیشترین میزان نورگذر بودن را داراست. این پارچه دوغی رنگ است با انجام نورپردازی صحیح در زیر این سقف ها می توان نور محیط را کاملا تأمین نمود.

Posted on