رزولوشین

وضوح صفحه نمایش /Resolution

رِزولوشن

تعداد پیکسل‌های یک تصویر یا نمایشگر دیجیتال را اندازه گیری می‌کند. به تعداد پیکسل‌هایی  در یک تلویزیون یا مانیتور،  می‌توان نمایش داد، رزولوشن می‌گویند.

Posted on