لامپ فیلامنتی

لامپ ادیسونی / لامپ رشته ای کربنی

نوعی لامپ ال ایی دی که شبیه لامپ های رشته ای قدیمی ساخته شده.

بیشتر جنبه دکوراتیو دارد

Posted on