پیکسل

Pixel

مخفف عبارت “عنصر تصویری” (picture element) است و در علوم رایانه و فناوری اطلاعات استفاده می‌شود.

پیکسل، اساساً کوچک‌ترین واحد تصویری در یک نمایشگر است که به صورت ماتریسی از اطلاعات رنگی سازمان‌یافته شده است. هر پیکسل می‌تواند یک رنگ خاص را نمایش دهد و با ترکیب تعداد زیادی از پیکسل‌ها، تصویر و نماهای مختلف را ایجاد کند. اندازه و تعداد پیکسل‌ها در یک نمایشگر، وضوح تصویر را تعیین می‌کند. بیشترین رنگی که هر پیکسل می‌تواند نمایش دهد، به عنوان عمق رنگ (color depth) نیز شناخته می‌شود.

Posted on