وندور

وندور

Vendor

در زنجیره تأمین به شخص حقیقی یا حقوقی معتبر اطلاق می‌شود، که تأمین‌کننده کالا یا خدمات است.

Posted on