کد رهگیری معاملات ملکی

کد رهگیری معاملات املاک ،

کدی  است  که پس از ثبت معاملاتی همچون اجاره‌نامه، مبایعه‌نامه، قول‌نامه و … در سامانهٔ سراسری و یکپارچه دفاتر معاملات ملکی (آژانسهای املاک) صادر می‌گردد.
ثبت معاملات باعث دسترسی طرفین به اطلاعات دقیق قرار داد ممکن می سازد و امکان هرگونه تغییرات در مفاد قرارداد بدون  اطلاع و تائید طرفین  سلب می نماید.
کد رهگیری معاملات ملکی  قانونی‌تر شدن معامله و جلوگیری از تخلفاتی همچون فروش یا اجاره ملک در یک زمان به چندین نفر خواهد شد.

Posted on