معماری باروک

Baroque

سبک معماری باروک در قرن 16 تحت سلطه اروپا و بیشتر برای ساختمان‌های مذهبی به کار گرفته شد. این سبک با ساختمان‌های نوک تیز و سر به فلک کشیده، بخش‌های روشن و تیره و عناصر تزیینی خیره کننده و بسیار زیبا قابل تشخیص است.

 

 

Posted on