معماری رنسانس

سبک معماری فلورانس/ Renaissance

سبک معماری رنسانس الهام گرفته و تحت تأثیر سبک کلاسیک است که در اواخر قرن 15 در فلورانس ایتالیا شروع شد.

از ویژگی‌های شاخص این سبک حالت و فرم دوستانه، با کیفیت و صاف و ساده آن است.

 

Posted on