معماری بیزانس

Byzantine

سبک معماری بیزانس در حدود 330 سال پس از میلاد مسیح و به عنوان دنباله سبک معماری رم باستان به وجود آمد. ساختمان‌ها در این سبک چند وجهی هستند و بخش‌های سبک قدیمی به شکلی بازتر استفاده شدند. سازه‌ها و طاق‌های معماری داخلی و خارجی در این سبک پیچیده هستند. رنگ نما یکدست بوده و پنجره‌ها به شکل ترکیبی از مستطیل و نیم دایره با فرم مشبک هستند. سقف‌ها شیروانی و شیب‌دار بوده و حالت پلکانی هم دارند.

 

 

Posted on