معماری روکوکو

Rococo

سبک معماری روکوکو،  پیشرفتی عظیم در سبک معماری باروک محسوب می‌گردد که در قرن 18 پدید آمد. ویژگی متمایز سبک روکوکو تعادل بخشیدن بین سادگی و تزیینات و تجملات است. این سبک حالتی روان و ساختار گریز نسبت به سبک‌های گذشته با سایه‌های ملایم و کمرنگ است.

 

 

Posted on