معماری مدیترانه ای

سبک مدرن اسپانیایی / Mediterranean

سبک معماری مدیترانه‌ای تحت تأثیر کشورهای نواحی آفتابی در حاشیه دریای مدیترانه پدید آمد. سبک مدیترانه‌ای در معماری و طراحی ساختمان ترکیبی از سبک‌های یونانی و ایتالیایی هستند.

ویژگی‌های این سبک این است که ویژگی‌های محیط اطراف تماما در ساختار داخلی و خارجی ساختمان نمود پیدا می‌کند و به خوبی با محیط تلفیق پیدا کرده و با آن ترکیب می‌گردد. دیوارهای بیرونی و سقف‌ها عمدتا از گچ و سیمان هستند و به شکل شیب‌دار و با کاشی ساخته می‌شوند. رنگ اصلی دیوارها سفید یا آفتابی خنثی مثل هلویی یا زرد بوده و سقف‌ها قرمز رنگ هستند.

 

 

Posted on