معماری سنتی

Traditional

سبک معماری سنتی از برخی جهات شبیه به معماری تودور است و هر دو با شیروانی و دودکش‌های بزرگ شناخته می‌شوند.

اما ویلا سبک سنتی شیب سقف کمتری دارد و جزئیات بسیار بیشتر هستند. در برخی موارد این سبک ترکیبی از سبک‌های مهم معماری است اما ویژگی‌هایی مثل سقف‌های یک تکه و یک سطح بدون حالت پلکانی همراه با ایوان و سرسراهای سرپوشیده از موارد شاخص و یونیک سبک سنتی هستند.

 

 

Posted on