میلگرد ساده

میلگرد A1

فولاد گرم نوردیده مستقیم در طول معین بدون آج است.

میلگرد ساده در دو نوع کلاف و شاخه تولید می‌گردد. میلگردهای ساده شاخه به صورت شاخه ای تولید می‌شود و به صورت دسته‌ای به بازار عرضه می‌شوند.

میلگردهای ساده کلاف به صورت کلاف در هم پیچیده تولید می‌شود و برای انعطاف و نرمی بیشتر کلاف معمولا در سایزهای پایین‌تر ساخته می‌شود.

کاربرد میلگرد ساده

به جهت جبران مقاومت کششی پایین بتن و به عنوان میلگرد دورپیچ در سازه‌های بتنی استفاده می‌شود. این میلگردهای ساده بیشتر کاربردهای صنعتی دارند و در مواقعی از آن‌ها برای ساخت خاموت نیز استفاده می‌شود.

Posted on